P7 CSS

Llista:

Crea una pàgina web que tingui els estils en línia aplicats com a mínim a tres elements: un encapçalament, una llista no numerada, i un pàrraf. De cada element tria almenys 3 paràmetres diferenciadors.